ఫ్లాట్ 5% OFF + UPTO 10% క్యాష్‌బ్యాక్ | పొందండి తనిఖీ CART క్యాష్‌బ్యాక్ కోసం

Crusader Kings II - Sons of Abraham (DLC)
మేము స్టాక్లో 51 లైసెన్స్ (లు) కలిగి ఉన్నాయి

బహుభాషాSteamWORLDWIDE

రెగ్యులర్ ధర రూ. 4.99 రూ. 473.95 అమ్మకానికి

Crusader Kings II - Sons of Abraham (DLC) - ( BEST SELLING DIGITAL ITEMS UNDER 599 )

Crusader Kings II: Sons of Abraham is the fifth expansion for the critically praised strategy/RPG. Gameplay focuses on the Abrahamic religions; Christianity, Islam and Judaism.

Get your bishops appointed cardinals and tap the might of the Papacy, borrow money from the Knights Templar and send troublesome relatives off to live out their days in a monastery. Sons of Abraham also introduces the Jewish religion and allows you to recreate the Kingdom of Israel and rebuild the Temple in Jerusalem.

The expansion for the critically praised strategy/RPG Crusader Kings II explores one of the defining periods in world history in an experience crafted by Paradox Development Studio, the masters of Grand Strategy. Medieval Europe is brought to life in this epic game of knights, schemes, and thrones.

ప్రధాన లక్షణాలు:

  • Control the Papacy through the College of Cardinals
  • Ask the Pope for money and favors
  • Play as a Jewish lord and restore the kingdom of Israel
  • Interact with the Holy Orders and see their influence grow
  • Pick sides in Islam as a rationalist Mutazili or an opposing Ashari
  • Retire troublesome courtiers to a monastery
  • Go on a pilgrimage to one of the holy places
  • Experience hundreds of new religious events

ఇంకా చదవండి: http://www.crusaderkings.com/

Fast Customer Support
Digital Delivery
Secure Payments with HTTPS
India's Largest E-Goods Store